Flormar

Flormar startade i Milano, Italien år 1970 och flyttade kort därefter sin produktion till Istanbul, Turkiet, där märket har sin bas idag. År 1998 gick Flormar ut på den internationella marknaden och år 2008 öppnade märket sin första konceptbutik. Idag erbjuder Flormar hundratals olika produkter till allas glädje och behov i över 80 länder. Målgruppen består av kvinnor i åldrarna 18-35 som uppskattar färg, glädje och självsäkerhet i sin make up.

Flormar started in Milan, Italy in 1970 and shortly thereafter moved its production to Istanbul, Turkey where the brand is based today. In 1998 Flormar started selling their products on the international market and in 2008 it opened its first concept store. Today Flormar offer hundreds of different products to every woman’s delight in over 80 countries. The target group consists of women in the ages of 18-35 who appreciate color, joy and self-confidence in their make-up.